Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt (NPI) er Norges sentrale institusjon for forskning, miljøovervåkning og kartlegging av Polarregionene, og rådgiver regjeringen om styringen av polarmiljøet. NPI er et direktorat under Miljøverndepartementets regjering, og sysselsetter ca. 180 personer i Tromsø, Svalbard og Antarktis, med et årlig budsjett på 250 MNOK. Hovedforskningsplattformene er Sverdrup stasjon i Ny-Ålesund, Svalbard, Trollstasjonen i Dronning Maud Land, Antarktis og forskningsfartøyet "Lance".Instituttets forskningsaktiviteter fokuserer på miljøbehandlingsbehov i begge polene, knyttet til globale klimaendringer, innflytelse på lang rekkevidde, og deres effekter på de marine og terrestriske økosystemene. NPI utfører omfattende overvåkings- og forskningsprogrammer innen geovitenskap og biovitenskap, inkludert biologisk mangfold, økotoksikologi, geologi, oceanografi og iskologi. Instituttet opprettholder egne databeholdninger og utvikler et datasenter basert på serviceorientert arkitektur for å overholde offentlige krav til åpen dataadgang.Ytterligere informasjon er tilgjengelig på https://npolar.no/.