Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for luftforskning (NILU) er en uavhengig forskningsfond med 175 ansatte (75 forskere) og en årlig omsetning på 17 millioner euro. NILU gjennomfører miljøforskning på kilder til luftbåren forurensning, atmosfærisk transport, transformasjon og deponering, prognoser for langsiktig utslipp av klimagasser, eksponeringsvurdering, virkninger av forurensning på økosystemer, helse og materialer, herunder økonomiske vurderinger. NILU sikrer kvalitetsstandarden for data i nasjonale og internasjonale overvåkingsnett og er ansvarlig for nasjonal bibliotekar og databasetjenester. NILU gir råd og støtte til andre institutter og laboratorier om metoder som skal brukes i måling / overvåking og analyse. NILU har gjennomført mange oppgaver som koordinator for internasjonale miljøforskningsprosjekter, og har siden EUs fjerde rammeprogram deltatt i mer enn 100 EU-FP-prosjekter.

NILU har nesten 40 års erfaring knyttet til databaseutvikling og dataregister og fungerer som et internasjonalt datasenter for en rekke konvensjoner og forskningsprosjekter. NILU har fått ansvar for databaseutvikling og drift i mer enn 50 forskjellige forskningsprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogrammer. Nylige engasjementer inkluderer hosting av World Data Center on Aerosols (WDCA) i regi av World Meteorological Organization (WMO) og operasjonellisering av EBAS-databasen for å bedre service det atmosfæriske modelleringssamfunnet - sistnevnte infrastruktur er for tiden utviklet under NFR finansiert prosjektet "EBAS Online". I mer enn 10 år har NILU også klart ESA Envisat Kalibrerings- og Validations datasenter.Ytterligere informasjon er tilgjengelig på https://www.nilu.no/.