Send inn data som NetCDF/CF

Denne siden er under utvikling, mer informasjon vil bli lagt til.

Noen datasentre aksepterer kun data som sendes inn i NetCDF i henhold til Climate and Forecast convention (CF). Hovedårsaken til dette er å standardisere bruksmetadataene, slik at brukerne bare kan forstå innholdet i en datafil av datafilen, da dataene er selvbeskrevne og gjør det mulig for brukere å bruke standardiserte applikasjoner for analyse som Input / Output fra applikasjoner støttes av de selv beskrevne formater. Videre datasentre som støtter dette formatet ofte støtter data gjennom OPeNDAP-protokollen som gjør at brukere kan streame data. Når kodingsdata som netCDF / CF er god praksis å inkludere oppdagelsesmetadata i filen ved hjelp av Attribute Convention for dataset Discovery (ACDD). Discovery-metadata vil da være direkte forbundet med dataene selv.

Den korte sotry på ACDD og CF er:

  • ACDD er discovery-metadata, brukes til å søke etter nyttige datasett.
  • CF er use-metadata, brukes til å forstå datasett som er funnet.

Det anbefales å bruke ACDD i versjon 1.3 eller høyere og CF i versjon 1.6 eller høyere.

For ytterligere informasjon om typer metadata, se her.

NorDataNet har sammen med NMDC støttet utviklingen av en webtjeneste som gjør det mulig for brukere å transformere data fra ASCII til NetCDF / CF. Dette er tilgjengelig på NERSC.

Konverter ASCII-filer til NetCDF / CF