Tre enkle steg for å publisere data

De følgende stegene er viktige for publisering av data:

 1. Dokumenter dataene dine
  1. Data bør dokumenteres ihht en internasjonal standard som forenkler gjenbruk av dataene på tvers av miljøer og tidsperioder. Data bør dokumenteres mtp bruk av personer som ikke kjenner dataene eller den som lagde dataene. I NorDataNet forslås at  NetCDF ihht Climate and Forecast (CF) konvensjonen benyttes. Fortrinnsvis med søksmetadata inkludert som globale attributter ihht  Attribute Convention for dataset Discovery (ACDD). Dersom ACDD elementer er til stede, kan søksmetadatalages direkte fra filene og publiseringsprosessen forenkles for dataleverandøren.
  2. Du kan teste om filene du lager følger standarden vha valideringsverktøyet som er tilgjengelig i NorDataNet portalen på https://www.nordatanet.no/nb/dataset_validation/form. Verktøyet sjekker både CF og ACDD elementer. Dersom du støter på utfordringer mtp å finne korrekte CF standardnavn for variabler eller det mangler gode beskrivelser for dine data, ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi.
 2. Del og bevar dataene dine
  1. Kontakt et av datasentrene som bidrar til NorDataNet for publisering og langtidsbevaring av dataene. Integrasjon av Norwegian Infrastructure for Research Data (NIRD) pågår.
 3. Annonser eksistensen av dataene dine
  1. dette tas hånd om datasenteret som tar i mot dataene vha informasjonen som stilles til rådighet av datalevrandør i stegene  1 og 2 og utnyttelse av NorDataNet infrastruktur.