RO-Crate Tutorials from the Galaxy Training Network

av laraf |

The Galaxy Training Network provides researchers with online training materials, connects them with local trainers, and helps promoting FAIR and Open Science practices worldwide.

Find out more about FAIR data management training: https://training.galaxyproject.org/training-material/learning-pathways/fair-training.html

Tutorial series on working with CF-NetCDF files using Python

av lukem |

Want to learn how to work with NetCDF files? Know a bit of Python? Maybe this tutorial series can help you.

https://lhmarsden.github.io/NetCDF_in_Python_from_beginner_to_pro/ 

This course has been designed to help you understand NetCDF files, get data out of them and create your own NetCDF files. You will learn how to plot data from NetCDF files, convert data to CSV, loop through a THREDDS catalogue and access data over the internet using OPeNDAP.

Videoopplæring: Kombinasjon av data fra flere NetCDF filer vha Python

av steingod |

Luke Marsden har publisert en ny video som viser hvordan data fra flere NetCDF filer kan kombineres vha Python. Videoen omfatter beskrivelse av:

  • Hvordan bruke OPeNDAP tilgang til data for å benytte data uten å laste ned filer.
  • Hvordan traversere en THREDDS-tjener for å hente informasjon fra flere filer.
  • Kombinasjon av data gjennom en Pandas dataramme som kan lagres som CSV eller XSLX.

CTD data fra Arven etter Nansen prosjektet brukes som eksempel.