FAQ

Why does the CF/ACDD compliance checker complain on my Conventions statement?

av steingod |

The NorDataNet compliance checker tells me that I don’t have a Conventions attribute present that clarifies that it follows ACDD-1.3 standard, but I have a Conventions attribute containing "ACDD-1.3, CF-1.8"?

The reason for this issue is that the Conventions attribute is an attribute of both ACDD and CF.  It can be a bit confusing as:

  • acdd wants comma separated
  • cf wants either space (preferred) or comma separated

According to CF:

Hvilke datalager er integrert?

av laraf |

I første omgang er partnere (IMR, NERSC, NILU, NPI, MET) integrert. Systemet er imidlertid fortsatt under utvikling, og full integrasjon av partnerregisterene med daglige oppdateringer forventes ikke før 2019. Som det er nå partnerregistreringer og f.eks. NSIDC og PANGEA blir høstet jevnlig, men ikke alle høstede opptak blir tatt inn. Kvalitetssikringen i høstprosessen er fortsatt under utvikling.

Alle snakker om metadata, hva er metadata?

av laraf |

Metadata er data om data. Generelt er det to typer metadata som forskere burde være bekymret for. Det er Discovery-metadata som brukes som indekskort i et bibliotek og brukes til å søke etter og finne relevante data. Når data har blitt funnet, trenger data forbrukere standardisert informasjon for å fortelle dem om innholdet i dataene og hvordan de skal tolkes. Dette er hva som forstås ved Use metadata. For ytterligere informasjon vennligst sjekk https://www.nordatanet.no/nb/node/137.

Kan NorDataNet bli utvidet med flere datalager?

av laraf |

Ja, NorDataNet ønsker å utvide med flere datalager. Kravene er at datalagerene har funnet metadata med OAI-PMH som serverer enten GCMD DIF eller ISO19115 (inkludert GCMD Science Keywords). For best funksjonalitet skal dataene vises med OPeNDAP som tillater streaming av data gjennom en generisk datamodell som er i stand til å håndtere de fleste typer data. Ta kontakt med prosjektet hvis du er interessert i integrasjon.

 

Hvordan søker jeg etter data?

av laraf |

Når systemet er fullt funksjonelt, henter NorDataNet-huben discovery-metadata fra hvert bidragende datasenter og gjør disse søkbare i en samlet katalog. Data vil bli servert fra vertsdatasenteret og vil ikke bli høstet. Bundting av data fra forskjellige datasentre er imidlertid en funksjonalitet som støttes, samt kombinasjon av data som er tilgjengelige via OPeNDAP fra vertsdatasenteret.Hvordan bidrar jeg med data?

av laraf |

NorDataNet er ikke vert for data sentralt. Data arkivering er gjort av partnerne gjennom deres repositorier. Ytterligere informasjon om hvordan du skal bidra med data vil være tilgjengelig via Data Innlevering siden. Denne siden vil bli oppdatert og til slutt vil en sentral opplastingstjeneste bli støttet. NorDataNet planlegger også å integrere med Norwegian Infrastructure for Research Data (NIRD).

Er NorDataNet en operasjonstjeneste?

av laraf |

Nei, NorDataNet er for tiden under utvikling. NorDataNet er heller ikke ment å være en operasjonell tjeneste i den forstand at operasjonelle byråer definerer dette. Det er ment som en forskningsinfrastruktur som støtter vitenskapelig arbeidsflyt. Operasjonelle byråer kan bruke data og tjenester som tilbys gjennom NorDataNet, men i dagens situasjon vil det ikke bli tilbudt Service Level Agreements for NorDataNet-tjenester. Vennligst spør de bidragende datalagerene hvis du trenger slike tjenester på data funnet via NorDataNet.