Havforskningsinstituttet

Med en stab på nesten 700 er Havforskningsinstituttet Norges største senter for marine vitenskap. Hovedoppgaven er å gi råd til norske myndigheter om akvakultur og økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen og instituttet er sterkt involvert i å utvikle integrerte forvaltningsplaner for de tre større marine økosystemene. I dag er instituttet involvert i kartlegging av bunnmiljøer i norske farvann, og aktivitetene er fokusert på: distribusjon av naturressurser; biologisk mangfold; det fysiske miljøet som støtter bunnsamfunn sårbare habitater; påvirkning fra fiske; sediment typer; og kjemiske forurensninger. Funn gir bakgrunnsinformasjonen som trengs for å støtte fremtidige beslutninger om ledelse som er laget for å beskytte marine benthiske
organismer og beskytte sårbare habitater. Det overordnede målet med forsknings- og ledelsesråd gitt av IMR er å sikre at Norges marine ressurser høstes på en bærekraftig måte.

Ytterligere informasjon om Havforskningsinstituttet er gitt på http://www.imr.no/.