Meteorologisk Institutt

Meteorologisk institutt (METNO) ble grunnlagt i 1866 og er et offentlig byrå som opererer 24/7/365. Instituttet gir informasjon som støtter offentlige myndigheter, bedrifter og allmennheten for å sikre liv og eiendom og til støtte for samfunnsplanlegging og miljøvern. FoU på METNO støttes direkte av regjeringen, av forskningsråd, EU, ESA, EUMETSAT og andre. METNO utfører kun eksternt finansiert prosjektarbeid som støtter instituttets sentrale oppdrag som skal beskytte liv og eiendom. METNO Forskning og utvikling er relatert til operativ numerisk modellering av atmosfæriske, oceanografiske, miljømessige og sjøisforhold. For å støtte disse modelleringsaktivitetene, numeriske modelleringsteknikker, in situ- og fjernvarslingsobservasjoner og dataassimilering teknikker er adressert. Utvikling av IT-verktøy og applikasjoner fokuserer på å betjene allmennheten og forskerne i tillegg til operasjonelle forpliktelser (for eksempel WMO GTS, WIS). METNO representerer Norge i mange internasjonale konvensjoner (WMO, ECMWF, EUMETSAT) og er involvert i en rekke partnerskap både innenfor de operative delene, samt i forskning og utvikling.Ytterligere informasjon er tilgjengelig på https://www.met.no/.