Nansensenteret

Nansen-senteret (NERSC) er et uavhengig forskningsfag tilknyttet Universitetet i Bergen som utfører grunnleggende og anvendt forskning på (i) klima; (ii) regionale havmodelleringsstudier og operativ oceanografi; og (iii) satellittbasert hav- og polarforskning. Nansen-senteret genererer tverrfaglig vitenskapelig kompetanse i jordens miljø- og klimaforskning, satellittensensor, modellering og dataassimilering. Dens forskningsfokus er i jordvitenskap, særlig om emner som fysisk og biologisk oceanografi, meteorologi, sjøis / kryosfære studier, hydrologi og klimastudier, inkludert fjernkontroll i alle disse temaene. NERSC har etablert et nettverk av forsknings sentre i Russland, Kina, India og Sør-Afrika, som danner Nansen-konsernet. Nansen Groups langsiktige strategi er å skape en impuls for globalt orientert forskning til støtte for bærekraftig utvikling av jordressursressursene og å redusere de negative effektene av klimaendringer. NERSC leder NRC-finansiert prosjekt NORMAP, som har til formål å legge til rette for lett tilgang til fjernkontrollsystemene for forskere. NERSC deltar også i ulike prosjekter som er fokusert på vitenskapelig datainnsamling, produksjon og levering (også nært sanntidsoperasjon): Arctic-ROOS, GreenSeas, AquaMAR, BarentsWatch, MyOcean og andre.Ytterligere informasjon er tilgjengelig på https://www.nersc.no/.