Videoopplæring: Kombinasjon av data fra flere NetCDF filer vha Python

av steingod |

Luke Marsden har publisert en ny video som viser hvordan data fra flere NetCDF filer kan kombineres vha Python. Videoen omfatter beskrivelse av:

  • Hvordan bruke OPeNDAP tilgang til data for å benytte data uten å laste ned filer.
  • Hvordan traversere en THREDDS-tjener for å hente informasjon fra flere filer.
  • Kombinasjon av data gjennom en Pandas dataramme som kan lagres som CSV eller XSLX.

CTD data fra Arven etter Nansen prosjektet brukes som eksempel.

Planlagt vedlikehold

av laraf |

Den 18. januar kan det oppstå en kort manglende respons på nettstedet på grunn av vedlikeholdsarbeid på nettverksinfrastrukturen. I tillegg vil det 23. januar og 24. januar, samt 6. og 7. februar foregå et planlagt vedlikehold på datalagringsplattformene hos MET Norge. Noen data som kan finnes gjennom søkegrensesnittet vil ikke være tilgjengelige i denne perioden. 

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

Introducing CF-NetCDF and Darwin Core Spreadsheet Templates on NorDataNet

av laraf |

Exciting news! NorDataNet is now hosting the Nansen Legacy Template Generator at https://www.nordatanet.no/aen/template-generator. This user-friendly tool simplifies the creation of FAIR-compliant data files. It enables you to effortlessly design spreadsheet templates with CF standard names or Darwin Core terms as column headers. Each template includes term descriptions and restrictions to ensure data accuracy. Start using the Nansen Legacy template generator today!