SeaDataNet har offentliggjort en ny versjon Octopus programvaren

av steingod |

OCTOPUS er et verktøy som sjekker flere formater, konverterer og splitter data. Egenskaper er i følge OCTOPUS nettsiden:

 • OCTOPUS kontrollere samsvar av filer med SeaDataNet ODV, NetCDF og MedAtlas standard formater.
 • OCTOPUS konverterer filer i ett SeaDataNet format til et annet SeaDataNet format (f.eks. ODV til NetCDF, NetCDF til ODV, MedAtlas til NetCDF, MedAtlas til ODV)
 • OCTOPUS sjekker ODV SDN formater for biologi, mikrosøppel o.l.
 • OCTOPUS har også funksjonalitet som:
  • Splitting av multistasjons SeaDataNet filer til en-stasjons SeaDataNet filer
  • Uttrekk av stasjoner fra SeaDataNet filer
  • Konvertering av MGD v81 og v98 til SeaDataNet ODV  filer

Denne nye versjonen omfatter:

 • Tillegg
  • Håndtering av ODV varianter for biologi mm
  • ODV sjekk: hovedvariabelen må minst ha en ikke manglende verdi
 • Feilrettinger
  • NetCDF SDN format: alle datatyper er nå tillatt
  • Konvertering av MedAtlas til ODV: bruker standardverdi som er definert i stasjonsheader
  • ODV format: dyp er ikke påkrevd for tidsserier lengre når disse har en parameter som hører til P02 ASLV
  • Konvertering av NetCDF til ODV : ekstra tab på slutten av linjer er fjernet
  • Tillater COREDIST også i cm (ULCM) som hovedvariabel
  • MedAtlas kontroll: påviser feil om verdier er lik defualt og flagget er ikke 9

Ingen garanti for oversettelsen, sjekk programvarens hjemmeside for mer informasjon.