Single Sign-On autentisering på NorDataNet

av laraf |

NorDataNet har integrert en enkel påloggingsløsning (SSO) gjennom et OpenID Connect-identitetslag. Det er nå mulig å opprette en ny konto eller koble en eksisterende konto til portalen ved å bruke forskjellige identitetsleverandører som Google, GitHub, Feide, Microsoft og ORCiD. Detaljert informasjon om hvordan denne funksjonaliteten brukes er gitt på påloggingssiden.

CODATA announcement of available training material

av steingod |

From CODATA we have received information that the recordings of the training sessions (R , Python, GRASS GIS ) and the presentations from OpenDataScience Europe Conference 2021 are available at https://opendatascience.eu/video-gallery/.

The keynote presentation recordings are at https://opendatascience.eu/odse-conference-key-notes/.