Slår FAIR inn i virkeligheten

 

Slår FAIR inn i virkeligheten, Den endelige rapporten og handlingsplanen fra ekspertgruppen fra European Commission on FAIR Data er nylig publisert.

"Dette dokumentet er både en rapport og en handlingsplan for å konvertere FAIR-data til virkelighet. Den gir en undersøkelse og analyse av hva som trengs for å implementere FAIR i bred forstand og det gir et sett konkrete anbefalinger og tiltak for interessenter i Europa og utover . FAIR krever viktige endringer i praksis og kultur av forskning og implementering og normalisering av visse teknologier og praksis. "