Programvare utviklet eller brukt i prosjektet

Prosjektet har et dedikert område på GitHub. Dette er tilgjengelig på:

Prosjektet er også nært knyttet til SIOS som også har et område på GitHub:

Videre bruker prosjektet en rekke eksisterende programvarepakker fra Meteorologisk institutt:

NorDataNet bruker også: