Datasentrene

Denne informasjonen er under utarbeidelse.

NorDataNet er et søkeanlegg som integrerer informasjon fra en rekke datalager. Dataene i seg selv ligger hos de bidragende datasentrene. For å kunne sende inn data via NorDataNet, blir datautbyderen rettet til et av de bidragende datasentrene og det spesifikke innsendingssystemet til datasenteret. Innledningsvis involverer arbeidsflyten for datainnlevering menneskelig interaksjon på NorDataNet-navet for å lede datautbydere til riktig datasenter. I fremtiden vil dette bli håndtert gjennom et menneske / maskingrensesnitt.

Data centres hosting data.
Data centre Types of data URL Status
Arctic Data Centre Meteorology (including atmospheric composition), oceanography, climatology, glaciology, permafrost http://arcticdata.met.no/

Information is harvested regularly.

Some information is ingested.

EBAS Atmospheric composition, trace gases etc

Data access:
http://ebas.nilu.no

Data submission:
http://ebas-submit.nilu.no/

Information is harvested regularly.

Information is yet not ingested.

Norwegian Polar Data Centre Environmental monitoring data, topographic and geological maps https://data.npolar.no

Information is harvested regularly.

Most of the information is ingested, some fail validation.

Norwegian Marine Data Centre Marine data http://www.nmdc.no

Information is harvested regularly.

No information is ingested yet.

NERSC Marine data http://metadata.nersc.no

Information is harvested regularly.

Some information is ingested.

Norwegian Infrastructure for Research Data All types of data https://www.sigma2.no/content/data-storage Under integration