FAIR

Kurs i FAIR-datakuratering vil bli holdt på UiT

RDA i Norge og UiT Norges arktiske universitet vil arrangere et kurs for kursledere i FAIR forskningsdatakuratering.

Mer info: https://www.rd-alliance.org/group/rda-norway/event/kurs-kursleiarar-i-fair-forskingsdatakuratering

Påmelding starter: 22. oktober 2019;

Datoer: 20.-21. januar 2020;

Slår FAIR inn i virkeligheten

 
Slår FAIR inn i virkeligheten, Den endelige rapporten og handlingsplanen fra ekspertgruppen fra European Commission on FAIR Data er nylig publisert.

"Dette dokumentet er både en rapport og en handlingsplan for å konvertere FAIR-data til virkelighet. Den gir en undersøkelse og analyse av hva som trengs for å implementere FAIR i bred forstand og det gir et sett konkrete anbefalinger og tiltak for interessenter i Europa og utover . FAIR krever viktige endringer i praksis og kultur av forskning og implementering og normalisering av visse teknologier og praksis. "