Integrasjon av data fra Nasjonalt bakkesegment for satellittdata

By steingod | ons 07.09.2022 10:26

Transformerte Sentinel produkter fra det Nasjonale bakkesegmentet for satellittdata (NBS) er nå tilgjengelig gjennom datakatalogen. Datafilene som integreres nå er primært CF-NetCDF versjoner av Sentinel-1 og Sentinel-2.