Semantiske tjenester for droner

RDA Interessegruppen for droner (IG) jobber med standardisering av hvordan data fra droner håndteres ihht FAIR prinsippene. Dette er i høyeste grad pågående arbeid, men de som er interessert i droner og utveksling av data i den forbindelse oppfordres til å delta i arbeidet. Prosjektet LANDRS (Linked And Networked DRoneS) arbeider bla med etablering av en ontologi og en OpenAPI spesifikasjon som kan benyttes til å etablere "linked data" drone applikasjoner. Arbeidet søker å gjenbruke og kryssreferere eksisterende ontologier der det er mulig. En presentasjon av arbeidet er tilgjengelig her.