Kurs i FAIR-datakuratering vil bli holdt på UiT

RDA i Norge og UiT Norges arktiske universitet vil arrangere et kurs for kursledere i FAIR forskningsdatakuratering.

Mer info: https://www.rd-alliance.org/group/rda-norway/event/kurs-kursleiarar-i-fair-forskingsdatakuratering

Påmelding starter: 22. oktober 2019;

Datoer: 20.-21. januar 2020;

Sted: UiT, Universitetsbiblioteket, Tromsø;

Tags: