NorDataNet brukermøte 23 november 2017

By laraf |

De siste årene har vi sett et økt fokus på bruk og gjenbruk av forskningsdata. Både forsknings- og forvaltningsdata er stort sett frembrakt med offentlige midler og det er i samfunnets interesse å maksimere gevinsten på investeringer i opparbeidelse av slike data. Dette har ført til nasjonale og regionale (EU) retningslinjer for fri og åpen tilgang til forvaltningsdata og det samme er i ferd med å skje for forskningsdata.

Norges forskningsråd har de siste årene finansiert etablering av en rekke nasjonale forskningsinfrastrukturer. Mange av disse har fokus på deling og bevaring av forskningsdata, men også på sporbarhet f.eks. mellom data og beslutninger tatt på grunnlag av data. Slik sporbarhet er viktig for troverdighet, men også for synliggjøring av arbeidet som ligger bak opparbeiding av data. På denne måten får forskeren anerkjennelse for nedlagt arbeid. Innenfor klima og miljøområdet omfatter dette blant andre Norwegian Marine Data Centre (NMDC), Norwegian Scientific Data Network (NorDataNet) og Norwegian Satellite Earth Observation Database for Marine and Polar Research (NORMAP). I tillegg er den nasjonale evalueringen av geofagene fulgt opp med et pilotprosjekt som ser på koblinger mellom fysiske og digitale data, programvare og arbeidsstrømmetodikk (GeoAccessNO).

Vi som jobber med disse aktivitetene er avhengig av en god dialog med brukermiljøene for å kunne levere relevante tjenester. Med dette utgangspunktet organiserer vi et felles informasjonsmøte. Dette møtet vil bli avholdt i Oslo med Meteorologisk Institutt som vertskap. Tema for informasjonsmøtet er «Hvordan kan nasjonale forskningsinfrastrukturer hjelpe de nasjonale forskningsmiljøene?».

Sted: Forskningsparken Oslo, Gaustadalleen 21, møterom VIA

Møterom VIA ligger en etasje under hovedinngangen i Forskningsparken, i den delen som betegnes som CIENS.

Tid: Torsdag 23. november 2017 kl. 9.30-11.30

Møteplan:

  1. Velkomsthilsen (M. Fiebig, NILU)
  2. Maksimere nytte av Norges forskningspenger gjennom gjenbruk av forskningsdata: Forskningsrådets perspektiv (M. Qvenild, Forskningsrådet, 10 min)
  3. Arctic air pollution: sources, transport modelling and observations (S. Eckhardt, NILU – Norsk Institutt for Luftforskning, 20 min.)
  4. Data Management as seen from a Producer of Earth Observation Climate Data Records. (Thomas Lavergne, Meteorologisk institutt, 20 min)
  5. Norske datainfrastrukturprosjekter: Tjenester for dataleverandører og brukere (Øystein Godøy, Meteorologisk institutt, 20 min)
  6. Diskusjon: Hvilke tjenester ønsker dere fra datainfrastrukturer? (diskusjonsleder: Øystein Hov, 50 min)

Please register by filling in the registration form.

Kart til møterom

Kart for VIA